Luba/SWA Procestechniek kent onze organisatie

“Als werkgever willen we een steentje bijdragen aan maatschappelijke doelen. Daarom hebben we al vele jaren in onze cao staan dat we jaarlijks zes formatieplaatsen reserveren als werkervaringsplaatsen voor mensen die lastig een baan kunnen vinden. In principe gaan we een overeenkomst aan van één jaar. Soms verlengen we een contract met een jaar of solliciteren mensen daarna op een interne vacature en stromen ze op die manier in.

Wij gaan graag in zee met mensen die onze organisatie kennen
Als producent en distributeur van voornamelijk radioactieve preparaten voor ziekenhuizen zijn we een gespecialiseerd en uniek bedrijf met veel verschillende afdelingen. Mede daarom is het belangrijk dat we voor deze werkervaringsplaatsen in zee gaan met een organisatie die ons kent en goed weet hoe het bedrijf in elkaar zit.

Alles gaat in goed overleg
We zijn blij met de samenwerking met Luba/SWA Procestechniek, die de mensen in dienst neemt en vervolgens bij ons detacheert. De contacten zijn goed. Er zijn regelmatig evaluaties. Als blijkt dat iemand nog een cursus nodig heeft, gaat dat ook in goed overleg (ook wat betreft de verdeling van de kosten). De lijnen zijn kort, er is altijd snel contact, problemen worden snel opgelost en er zijn duidelijke afspraken.