Hoe zorg je ervoor dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven?

Werk maken van duurzame inzetbaarheid is makkelijker gezegd dan gedaan. Gezonde en vitale medewerkers, die hun werk met plezier doen, die kunnen meebewegen met de organisatie. Werknemers die zich tot latere leeftijd willen blijven ontwikkelen: wie wil dat niet? Maar hoe bereik je dat? Wat hebben mensen nodig om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven, ook als de jaren gaan tellen? Luba/SWA Procestechniek heeft een aanpak ontwikkeld waarvan het bedrijf én de medewerkers profiteren, oud én jong.

“Daarbij vinden we het heel belangrijk om maatwerk te leveren”, zegt Luba/SWA Procestechniek-directeur Irene Lem. ‘Ieder bedrijf is uniek, met z’n specifieke kenmerken.” Luba/SWA Procestechniek stelt daarom altijd voor om een projectgroep te vormen, waarin alle levensfases en geledingen van het bedrijf zijn vertegenwoordigd. “Medewerkers weten als geen ander wat er op de werkvloer gebeurt. Zij kennen de organisatie en hebben vaak heel goede ideeën over inzetbaarheid en vitaliteit. Het is de kunst om die boven water te halen', zegt Lem. “Zo komen we tot een aanpak die past bij de organisatie. Waar nodig, zet Luba/SWA Procestechniek snel specialisten in.”

Luba/SWA Procestechniek begint het traject, de klant bepaalt of hij vervolgstappen wil

Bovendien heeft Luba/SWA Procestechniek een aantal beproefde instrumenten in huis. Doorgaans begint een traject met het globaal vaststellen van wat wordt bedoeld met duurzame inzetbaarheid en wat daarbij aan de orde kan komen. Vervolgens voert de projectgroep een scan uit van de organisatie, waarbij een beeld ontstaat van de huidige en de gewenste situatie. Aan de hand van deze scan worden de belangrijkste thema’s vastgesteld, waarna in workshops plannen en ideeën worden verzameld die kunnen leiden tot concrete voorstellen. Het is uiteraard aan de opdrachtgever om te bepalen welke vervolgstappen er worden gezet.

Gemotiveerd personeel verlaagt het ziekteverzuim

“Het mooie van duurzame inzetbaarheid is dat het iedereen iets oplevert”, zegt Lem. “Medewerkers die goed op hun plek zitten, zich gewaardeerd voelen en plezier hebben in hun werk, zitten natuurlijk ook lekkerder in hun vel. Voor de organisatie is het positief, omdat gemotiveerde medewerkers beter functioneren en met een lager risico op ziekteverzuim. Zo verdient de inzet zich terug.” En het mooie van de aanpak van Luba/SWA Procestechniek is dat de oplossingen een grote kans van slagen hebben. Lem: “Ideeën komen uit de organisatie zelf. Dat betekent dat er haast per definitie draagvlak voor is. Daarmee is een investering in duurzame inzetbaarheid altijd lonend.”

Duurzame inzetbaarheid handen en voeten geven

“Het is best lastig om invulling te geven aan het begrip duurzame inzetbaarheid”, aldus hr-consultant Martin Overbeeke van Luba/SWA Procestechniek. Hij begeleidt duurzame inzetbaarheid bij Solvay Chemie. “Vele boeken zijn er al over volgeschreven en er worden congressen over gehouden, maar hoe geef je het handen en voeten in de praktijk? Daarvoor moet je dus bij Luba/SWA Procestechniek zijn. Duurzame inzetbaarheid moet zich als een olievlek verspreiden.”